top of page

Familiar Voices

 

A collaboration with Emanuella Amichi and the Yachad choir.

 

Zumu, Kiryat Yam.

Dec. 2019 - Jan. 2020

קולות מוכרים

שיתוף פעולה בין מקהלת יחד לבין תום סולוביציק ועמנואלה עמיחי

מקהלת יחד הפועלת זה מספר שנים בקריית-ים, מורכבת מחברי הקהילה הרוסית בעיר ומציגה רפרטואר עשיר ומגוון. בחודש האחרון נפגשה המקהלה מספר פעמים עם עמנואלה ותום לשיתוף פעולה ייחודי שהפגיש בין מסורות שונות מתחום המוסיקה המקהלתית, המוסיקה הנסיונית והפרפורמנס. הכנסת האורחים הבלתי אמצעית של המקהלה, והאופן בו הציגה את עצמה ואת הרפרטואר שלה, גרמה לנו לחשוב על דרכי תיווך אפשריים ואופני פעולה עם תרבות וקהילה אשר קולותיהם מוכרים וזרים כאחד. לפניכם טעימה ראשונה מהעבודה המשותפת: מילים, תנועות, קולות וזכרונות מהדהדים בחלל סופרמרקט נטוש. הווה ועבר מתערבבים.

Familiarvoices.jpg
bottom of page