בהמשך ליצירתם הקודמת "סיפורי מישור", תום וענת בונים מרחב משותף נוסף לדיאלוג בין תחומי, שוזרים שתי שפות לשיח אחד. הסימולטניות של האנכי והמישורי שולחת את הגוף לפעולה מתוך כניעה לריק. חומרים באים ונעלמים באסתטיקה של מיעוט בהירות ודיוק. הארכיטקטורה מהווה מרחב קונקרטי להישען עליו ולסתור אותו. החומר דובר את עצמו ומשקף סביבה.

© 2018 by Tom Soloveitzik​